Samtliga lägenheter är uthyrda. Vill ni stå på vår väntelista?

kontakta: p[email protected]