Melleruds Golfklubb

Melleruds Golfklubb

Välkommen till Melleruds Golfklubb, här hittar du Aktuella nyheter, Receptionens öppettider, Medlemslotteriet, Kommittéer, Kontaktpersoner och lite till.

MGK Reception

Aktuellt hos Melleruds Golfklubb

      LÄGET PÅ BANAN!   Banan är öppen för bokning! Bollrännan efter kl: 16.00 Greenfee: 300: - och detta beror på mögelsvampen på våra greener. Vi har gjort allting som vi ska göra, nu behöver vi värme och vatten, vi vattnar på kvällar och nätter, men hjälp behövs uppifrån! Obs! Greenerna är nydressade! Varma hälsningar/Pär Söderlund Klubbchef   Grönt kort på 4 dagar, Melleruds GK 1 500 kr! Nu finns det möjlighet för dig som har tänkt ta grönt kort till sommaren. Ta chansen och boka redan nu! Vi har planerat in 3 st intensivkurser, där kör vi golfträning, regler, golfvett och spel vid 4 tillfällen per kurs:    Intensivkurs 3: 26/7, 27/7, 28/7, 29/7   På länken klickar ni er vidare till Grönt kort, där ser ni alla tider och bokar in er! https://www.timecenter.se/jaspgolfab/boka/time/?minkalender=1&rid=45825&tjid=103491&tidval=30&date=& Välkomna!     Årets Roligaste Tävling   Lördagen 27 Juli 2019 kl: 14.00 Tävlande: Fotboll: Andreas Johansson, Melleruds IF, Degerfors, AIK, Ålborg, Odense, Djurgården Golf: Urban Svensson, Melleruds bästa golfspelare Frisbeegolf: Edvin Almqvist, Juniorvärldsmästare i frisbeegolf Bandy: Joakim Hedqvist, Svensk mästare och Världsmästare i bandy Samtliga spelar med sina respektive "redskap" i scratchtävling över 9 hål. Vi startar dagen med SPF mästerskap över 9 hål, start kl: 09.00 Barnaktiviteter, bakluckeloppis, m m Mer information kommer i vidare annonsering!   Välkomna!     Kommittéer     VÄLKOMMEN        

  • golf(55)

Reception

Medlemsbild

PRO Jesper

Jesper Asp

Jesper Hagborg Asp, Pro i klubben Han kommer att verka som Pro under golfsäsongen 2019.  Här kan du boka tid med Jesper för kurser och lektioner: https://www.timecenter.se/jaspgolfab/boka/time/?minkalender=1&rid=45825&tjid=103491&tidval=30&date=&   Ny grönt kort kurs  Börja spela golf? Nya som gamla välkomna. Kontakta vår Pro Jesper Asp. Gör en intresseanmälan genom att skicka ett mail till:[email protected]     Grönt kort på 4 dagar, Melleruds GK 1 500 kr! Nu finns det möjlighet för dig som har tänkt ta grönt kort till sommaren. Ta chansen och boka redan nu! Vi har planerat in 3 st intensivkurser, där kör vi golfträning, regler, golfvett och spel vid 4 tillfällen per kurs:   Intensivkurs 2: 27/6, 28/6, 29/6, 1/7  Intensivkurs 3: 26/7, 27/7, 28/7, 29/7   På länken ovan klickar ni er vidare till Grönt kort, där ser ni alla tider och bokar in er! Välkomna! Erbjudande paket Kurs+Medlem! Priset för kursen är    1 500 kr Kurs+Medlemskap Senior (över 25 år)                     3 500 kr Kurs+Medlemskap Senior (över 22-25 år)                2 500 kr Kurs+Medlemskap Junior (över 17-21 år)                2 500 kr Kurs+Medlemskap Junior (över 12-16 år)                2 000 kr Kurs+Medlemskap Junior (över 7-11 år)                  1 500 kr  

  • golf(55)

 

Spel på bana

Priser Melleruds Golfklubb

Priser för 2019   Greenfee avgifter     Senior Vardagar och helger På grund av greenerna reducerat pris 300 kr 400 kr   Junior Vardagar och helger 100 kr     OBS!! Golfhäftet Gäller endast: Vardagar och helger mellan 00.00 – 08.59 och 16.10 – 23.59   Rabatter/Avtal Fullvärdig medlem i BDGF BDGF A Vardagar under lågsäsong mån-tors 1/1-31/5 och 1/9-31/12 300 kr BDGF B Vardagar under högsäsong mån-tors 1/6-31/8 och alla helger (fre-sönd) efter 14.00 alla röda dagar efter 14.00 300 kr   Golfbilar Finns 5 st att hyra 300 kr   50% på 9 hål Ring för bokning!   Vagnar Hyra 40 kr   Rangen Kortbetalning                                                                                Poletter 20 kr/hink ca: 31 st bollar   Dessa gäller EJ!!          Betala med Swish                                                                                               

  • golf(70)

 

 

 

Golfare

Bana med lupiner

Tävlingsbestämmelser och Lokala Banregler MGK

    Lokala Regler   Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler: Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan eller här på hemsidan. Därutöver gäller följande regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild tävling.   PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): ALLMÄN PLIKT (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 1  Pliktområden (Regel 17)  Röda plikt områden markeras med röda pinnar och/eller plattor.  Gula plikt områden markeras med gula pinnar och/eller plattor. 2  Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål  a) Mark under arbete  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sett angetts som mark under arbete.  2. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.  3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 3  Begränsningar i att använda speciell utrustning  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning  1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.  Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket den lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 4  Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet  1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet signaleras med två signaler (upprepade gånger).  Samling vid klubbhuset.  Anmärkning: när spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.  Plikt: se regel 5.7b 5  Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorkortet lämnas till tävlingsexpeditionen.  Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämna tävlingsexpeditionen med båda fötterna. 6  Resultat - tävlingen officiellt avslutad  När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 7  Maxantal slag(slaggolf): Hålets par plus (5).         Tävlingsbestämmelser Dessa tävlingsbestämmelser gäller vid alla tävlingar på Melleruds Golfklubb 1  Anmälan  Anmälan görs via internet under "Min Golf" Anmälningstiden utgår kl: 16.00 två dagar före tävlingsdatum. Är bindande. 2  Avanmälan  Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker mellan lottningen och 30 minuter före spelarens utsatta starttid, skall spelaren betala startavgiften. Om avanmälan sker senare eller inte alls, skall spelaren dessutom betala en straffavgift lika stor som startavgiften. Spelaren kommer ej att tillåtas starta i efterföljande tävlingar innan avgifterna till fullo är betalda. Spelaren som ej startar noteras på spärrlista. 3  Efteranmälan Efteranmälan tillåts i mån av plats mot dubbel startavgift. 4  Greenfee  Gästande spelare erlägger full startavgift och greenfee med 150 kr för seniorer och 75 kr för juniorer som ej tillhör klubb inom BDGF eller om inte annat anges i inbjudan till resp. tävling. 5  Startavgift  Singeltävling 100 kr. Partävling 100 kr/par. Gäster greenfee 150 kr tillkommer 6  Starttider  Anslås i tävlingsboden, "Min Golf" och här på hemsidan direkt efter lottning. 7  Start i tävling  Spelare måste anmäla sig till tävlingsledningen i god tid före sin starttid för att erlägga startavgift och ev. greenfee samt att få ut sitt scorekort.  Det är upp till spelaren att vara på rätt tee i rätt tid. 8  För sen ankomst  Om spelare anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom 5 minuter efter utsatt starttid, skall plikten istället för diskvalifikation vara förlust av hålet vid matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i slagspelet. 9  Mobiltelefon eller annan utrustning  Personsökare el. dyl. som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. I enlighet med gott golfvett ser vi att ni använder mobiltelefon:  a) i Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.  b) för Kontakt med tävlingsledningen. Ex: ospelbar bana på grund av regn, behov av domare mm.  Upprepat ringande eller pratande i mobilen kan ses som ett etikettsbrott. Det är inte heller tillåtet att via mobilen ta emot råd om hur spelaren ska spela. 10  Avståndsmätare  Avstånds mätare är tillåten (Regel 14-3 undantag anm. och Dec 14-3/0,5)  För allt spel på banan får spelare använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under en rond använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funtion faktiskt använts. Observera att i manual för särskild tävling kan andra bestämmelser gälla. 11  Persontransportmedel  Persontransportmedel - Får inte användas i tävling.  Anmärkning: spelare med skriftligt tillstånd av sin hemmaklubb har tillstånd att använda golfbil/moped vid klubben handicaptävlingar och scratchtävlingar.  Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar samt öppna scratchtävlingar för samtliga ålderskategorier på andra klubbar, där klubben så tillåter.  Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel - efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål under vilken överträdelse förekommit - dock högst två hål per rond. Slagspel - Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett - dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 12  Alkohol  Det är förbjudet att förtära rusdrycker såsom starköl, vin och sprit. Straffet mot detta är omedelbar diskvalifikation. 13  Handicapbegränsning  Deltagande i golftävlingar förutsätter god kännedom om spelregler och golfvett. Tävlingarna är öppna även för spelare med max hcp 36. Vid klubben s tävlingar spelar herrar från gul och damer från röd tee om inget annat anges.  Herrar med officiell hcp som fyller 75 år eller mer och pojkar med officiell hcp som under året fyller max 12 år kan välja röd tee. Val av röd tee skall anges vid anmälan. (Se undantag gällande scramble) 14  Prisutdelning  Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut. Priser får ej hämtas av ombud utan synnerliga skäl.  Priser som ej avhämtats tillfaller klubben.  Vid utlottning av priser i samband med tävling skall dessa avhämtas personligen. 15  Tävlingsklasser  Följande klasser gäller vid alla tävlingar där ej annat anges i inbjudan till resp. tävling:  Klass A    hcp      0 - 12,4  Kalss B    hcp 12,5 - 24,4  Klass C    hcp 24,5 - 36,0  Klass J    Juniorer (endast i vissa tävlingar, se inbjudan till resp. tävling)  Partävling  Klass A    sammanlagda hcp    0 - 36  Klass B    sammanlagda hcp  37 - 72  Vid färre än 5 startande i någon klass delas startfältet upp i lika delar efter handicap.  Vid färre än 5 startande ställs tävlingen in (gäller ej KM). 16  I övrig gäller "Spel- och Tävlingshandboken".  Vid kommittétävlingar får tävlingsledningen, om man vill, bortse från punkt 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15  

  • golf(33)

Torsdagsgruppen

Golfkontakt

Medlemslotteriet

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev


You are now subscribed