Priser för 2019

 

Greenfee avgifter    
Senior

Vardagar och helger

400 kr

Junior Vardagar och helger 100 kr

 

 


Golfhäftet

Melleruds Golfklubb har bestämt sig för att gå ur Golfhäftet från och med 1 augusti 2019.

Detta har varit en process under en tid och vi har landat i detta beslut. Golfhäftet har en beräkning som säger att en golfhäfteskund spenderar i snitt ca 170 kr på klubben, i restaurangen och i shopen. Vi har varken shop eller restaurang (restaurangen är sin egen).

Melleruds Golfklubbs uppfattning är att vi bara reducerar greenfee till halva priset. Vi har också i diskussionen med Golfhäftet försökt hitta lösning med begränsning av häftet. Vår begränsning tyckte dock inte golfhäftet var ok så det inte att göra så.

Vi beklagar ev. besvär som detta beslut kan medföra. Beslutet är enhälligt i Styrelsen.

Med vänlig hälsning

Pär Söderlund

Klubbchef

 


 

Rabatter/Avtal Fullvärdig medlem i BDGF

BDGF A Vardagar under lågsäsong mån-tors 1/1-31/5 och 1/9-31/12 300 kr
BDGF B

Vardagar under högsäsong mån-tors 1/6-31/8 och alla helger (fre-sönd)

efter 14.00 alla röda dagar efter 14.00

300 kr

 

Golfbilar

Finns 5 st att hyra

300 kr   50% på 9 hål

Ring för bokning!

 

Vagnar

Hyra 40 kr

 

Rangen

Kortbetalning                                                                               

Poletter

20 kr/hink ca: 31 st bollar

 

Dessa gäller EJ!! 

 

10 krona bak   10 krona fram


 

Betala med Swish
Betala med Swish