Melleruds GK Preliminärt för 2021

 

 

 april 

 

 maj 

 

 maj 

 

 maj

 

 maj 

 

 maj 

 

22 maj lö

 Mellerud Masters 2-manna scramble

 maj 

 

 juni 

 

 juni 

 

 juni 

 

 13 juni sö

 H 60

  juni 

 

 juni 

 

 juni 

 

 juni 

  sista före uppehållet 

 

Tävlingsvecka

 juli 

 

 juli

 

 juli 

 

 juli 

 

aug 

 

 aug 

 

 aug 

 

 aug 

 

 aug 

 

 aug 

 

sept 

 

sept 

 

 12 sept sö

 H 22

 sept 

 

 sept 

 

 sept