Tävlingsprogram och Onsdagsgolf

Tävlingsprogram och Onsdagsgolf

Här hittar du våra tävlingar och den populära Onsdagsgolfen

Bana med lupiner

Tävlingsbestämmelser och Lokala Banregler MGK

    Lokala Regler   Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler: Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan eller här på hemsidan. Därutöver gäller följande regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild tävling.   PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): ALLMÄN PLIKT (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 1  Pliktområden (Regel 17)  Röda plikt områden markeras med röda pinnar och/eller plattor.  Gula plikt områden markeras med gula pinnar och/eller plattor. 2  Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål  a) Mark under arbete  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sett angetts som mark under arbete.  2. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.  3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 3  Begränsningar i att använda speciell utrustning  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning  1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.  Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket den lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 4  Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet  1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet signaleras med två signaler (upprepade gånger).  Samling vid klubbhuset.  Anmärkning: när spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda.  Plikt: se regel 5.7b 5  Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorkortet lämnas till tävlingsexpeditionen.  Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämna tävlingsexpeditionen med båda fötterna. 6  Resultat - tävlingen officiellt avslutad  När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. 7  Maxantal slag(slaggolf): Hålets par plus (5).         Tävlingsbestämmelser Dessa tävlingsbestämmelser gäller vid alla tävlingar på Melleruds Golfklubb 1  Anmälan  Anmälan görs via internet under "Min Golf" Anmälningstiden utgår kl: 16.00 två dagar före tävlingsdatum. Är bindande. 2  Avanmälan  Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker mellan lottningen och 30 minuter före spelarens utsatta starttid, skall spelaren betala startavgiften. Om avanmälan sker senare eller inte alls, skall spelaren dessutom betala en straffavgift lika stor som startavgiften. Spelaren kommer ej att tillåtas starta i efterföljande tävlingar innan avgifterna till fullo är betalda. Spelaren som ej startar noteras på spärrlista. 3  Efteranmälan Efteranmälan tillåts i mån av plats mot dubbel startavgift. 4  Greenfee  Gästande spelare erlägger full startavgift och greenfee med 150 kr för seniorer och 75 kr för juniorer som ej tillhör klubb inom BDGF eller om inte annat anges i inbjudan till resp. tävling. 5  Startavgift  Singeltävling 100 kr. Partävling 100 kr/par. Gäster greenfee 150 kr tillkommer 6  Starttider  Anslås i tävlingsboden, "Min Golf" och här på hemsidan direkt efter lottning. 7  Start i tävling  Spelare måste anmäla sig till tävlingsledningen i god tid före sin starttid för att erlägga startavgift och ev. greenfee samt att få ut sitt scorekort.  Det är upp till spelaren att vara på rätt tee i rätt tid. 8  För sen ankomst  Om spelare anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom 5 minuter efter utsatt starttid, skall plikten istället för diskvalifikation vara förlust av hålet vid matchspel eller 2 slags plikt på första hålet i slagspelet. 9  Mobiltelefon eller annan utrustning  Personsökare el. dyl. som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. I enlighet med gott golfvett ser vi att ni använder mobiltelefon:  a) i Nödsituationer. För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.  b) för Kontakt med tävlingsledningen. Ex: ospelbar bana på grund av regn, behov av domare mm.  Upprepat ringande eller pratande i mobilen kan ses som ett etikettsbrott. Det är inte heller tillåtet att via mobilen ta emot råd om hur spelaren ska spela. 10  Avståndsmätare  Avstånds mätare är tillåten (Regel 14-3 undantag anm. och Dec 14-3/0,5)  För allt spel på banan får spelare använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under en rond använder en avståndsmätare som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funtion faktiskt använts. Observera att i manual för särskild tävling kan andra bestämmelser gälla. 11  Persontransportmedel  Persontransportmedel - Får inte användas i tävling.  Anmärkning: spelare med skriftligt tillstånd av sin hemmaklubb har tillstånd att använda golfbil/moped vid klubben handicaptävlingar och scratchtävlingar.  Detta tillstånd gäller även handicapgrundande sällskapsronder eller handicaptävlingar samt öppna scratchtävlingar för samtliga ålderskategorier på andra klubbar, där klubben så tillåter.  Plikt för brott mot tävlingsregeln: Matchspel - efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i matchen justeras genom avdrag av ett hål under vilken överträdelse förekommit - dock högst två hål per rond. Slagspel - Två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett - dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål. 12  Alkohol  Det är förbjudet att förtära rusdrycker såsom starköl, vin och sprit. Straffet mot detta är omedelbar diskvalifikation. 13  Handicapbegränsning  Deltagande i golftävlingar förutsätter god kännedom om spelregler och golfvett. Tävlingarna är öppna även för spelare med max hcp 36. Vid klubben s tävlingar spelar herrar från gul och damer från röd tee om inget annat anges.  Herrar med officiell hcp som fyller 75 år eller mer och pojkar med officiell hcp som under året fyller max 12 år kan välja röd tee. Val av röd tee skall anges vid anmälan. (Se undantag gällande scramble) 14  Prisutdelning  Prisutdelning sker direkt efter tävlingens slut. Priser får ej hämtas av ombud utan synnerliga skäl.  Priser som ej avhämtats tillfaller klubben.  Vid utlottning av priser i samband med tävling skall dessa avhämtas personligen. 15  Tävlingsklasser  Följande klasser gäller vid alla tävlingar där ej annat anges i inbjudan till resp. tävling:  Klass A    hcp      0 - 12,4  Kalss B    hcp 12,5 - 24,4  Klass C    hcp 24,5 - 36,0  Klass J    Juniorer (endast i vissa tävlingar, se inbjudan till resp. tävling)  Partävling  Klass A    sammanlagda hcp    0 - 36  Klass B    sammanlagda hcp  37 - 72  Vid färre än 5 startande i någon klass delas startfältet upp i lika delar efter handicap.  Vid färre än 5 startande ställs tävlingen in (gäller ej KM). 16  I övrig gäller "Spel- och Tävlingshandboken".  Vid kommittétävlingar får tävlingsledningen, om man vill, bortse från punkt 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15  

  • golf(33)

 

 

 

 

Tävling

Tävlingsprogram

Melleruds GK tävlingar 2021   26 april Masen startar  8 maj  Premiärscramble - 1 klass med 3-manna lag ev 4-manna Utgår pga Covid restriktioner!! 15 maj Flygarslaget - 2-manna scramble Utgår pga Covid restriktioner!! 22 maj lö  Mellerud Masters 2-manna scramble Utgår !!      6 juni   Flaggtävling - 1 klass Open +8 - 54,0 13 juni sö BDGF  H 60 Seriespel 25 juni  Midsommarscramble - 1 klass med 3-manna lag ev 4-manna 28 juni    sista före uppehållet    Tävlingsvecka  14 juli  Coops Filéslaget Bästboll - 2 kl: A - 36,0 B - 36,1 - 80,0  15 juli  Fiskespecialistens Fiskeslag Singel - 3 kl: A -12,0 slagtävling, B 12,1-24,0, C 24,1-54,0   16 juli  Portmontages - Irish green some - 2 kl: A -36,0 B36,1 - 80,0  17 juli  Jemab - 2-manna scramble - 2 kl: A -36,0 B36,1 - 80,0      21 aug  Klubbmästerskap (D open, D70, H open, H75, H80)         10 sept  Melleruds Nyheters open 2-manna scramble - 1 kl: Open -80,0 12 sept sö BDGF H 22 - seriespel  21 sept  Masen avslutning  9 okt  Hummergolfen 2-manna scramble - 1 kl       

  • golf(47)

Golfare i grön miljö

Onsdagsgolfen

  2021 Tävlingsledningen för onsdagsgolfen har nu enats om upplägget för årets tävlingar. Första speldag blir 5 maj och sista speldag 1 sep, med undantag för onsdagen i golfveckan (14 juli). Finalspelet äger rum lördag 4 september. Det blir 17 omgångar. Vi återgår till den "gamla" formen av slutspel. De 20 bästa placerade efter sista omgången går till slutspel med matchspel över 18 hål och därefter shootout hål 1-9. Med hopp om en trevlig golfsäsong Gunnar Rydberg Nils-Gösta Olsson Göran Ericsson     Regler Onsdagsgolfen 2021.pdf Regler Onsdagsgolfen 2021Fullständiga regler för Onsdagsgolfen -------->         Resultat   Gunnar Granath vann igen. Gunnar vann på 68 slag. Det var 43 deltagare. Nämnas bör att Urban Svensson Callh gick på 3 slag under banans par brutto. Åke Elofsson vann utlottningspriset. Alla priser delas ut vid avslutningen.     Tabell onsgolf 20210512.pdf Tabell ------------->   Res Ongolf 210505.pdf Resultat -----------> Res Ongolf 210512.pdf            

  • golf(32)

MGK Ordföranden

 

 

ECUS KM

ECUS KM Match spel

Tävling för Klubbmedlemmar! sponsrar   Tävlingen spelas med början 1 maj och till 30 september, max antal spelare är 32 st först till kvarn, men man kan sätta upp sig som reserv.  1 klass, vinnare går till A-slutspel och förlorare går till B-slutspel, dam och herr i samma klass, både herr och dam får välja gul och röd tee, detta val gäller från match till match och får ändras till nästa match. Anmälan till: reception[email protected] Priser till de 2 bästa i varje klass och vandringspris till segraren.   Instruktioner om spelet:   -Det är bådas ansvar att ta kontakt och bestämma speltid efter lottning av första omgången, boka starttid som vanligt och ta ut scorekort med aktuellt handicap och vald tee -Startavgift 100 kr, betalas i receptionen -Omgång 1 spelas klart i maj, omgång 2 i juni, omgång 3 i juli, omgång 4 i augusti och finalisterna går i september -Om inget resultat meddelats före 1 juni, 1 juli osv, lottar vi matchen -Vi räknar bara antalet slag, inga poäng -Vi spelar med de restriktioner som gäller för tillfället avseende Corona, t ex man bör ej ta ut flaggan vid puttning. Dessa regler kan ju ändras under sommaren till kommande omgångar. -Vi spelar med handicap: Vi utgår från de handicap som gäller vid speltidens start. Vi nettar sedan antalet erhållna slag så den med högre handicap får slag på de hål med lägst index. T ex spelare 1 har 14 slag och spelare 2 23. Netto 9 slag innebär att spelare 2 har ett extra slag på hålen med intex 1 - 9. -Som vanligt matchspel får man skänka puttar och ge upp hål innan hålet spelats klart -Man kommer överens om man spelar ready golf eller låter alltid den som ligget längst ifrån slå nästa slag -Matchen är över då det är omöjligt för den som leder att förlora matchen, t ex om man leder med 3 hål och det är 2 hål kvar att spela. Men självklart får ni spela klart ronden om ni vill -De som förlorar första omgången spelar ett B-slutspel så alla är garanterade minst 2 matcher -Om du av någon anledning drabbas, t ex skada eller sjukdom, före första omgången kontakta tävlingsledaren då reservlista finns Lycka till! ECUS Peter Jacobsson     Tävlingsresultat!   Grundomgång   1 Christer G Olsson Sverre Lindblad   2 Håkan Blomdahl Håkan Olsson   3 Dennis Lindblom Mats Larsson   4 Christian Öder Lena Arwedahl   5 Sterner Lindblad Magnus Jonasson   6 Håkan Berg Håkan Westman   7 Gunnar Rydberg Joacim Bergqvist   8 Göran Johansson Göran Ericsson   9 Mikael Ahnborg Tove Olsson   10 Urban Svennsson Callh Sven-Eric Bertilsson   11 Thomas Gullborn Lennart Karlsson   12 Åke Elofsson Sune Norrman B A 13 Martin Johansson Peter Jacobsson   14 Håkan Holmgren Morgan Tellander   15 Krister Olson Christer Arwedahl   16 Ingemar Larsson Lars Grenander       Grupp A   Grupp B Sune Norrman   Åke Elofsson                                              

  • golf(20)

Tävling

Vitsippsbacke

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev


You are now subscribed